logo


research

İş Yeri Hekimliği Hizmeti

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

FER OSGBhizmet sunduğu kuruluşlara, ihtiyaçları doğrultusunda tecrübeli ve uzman işyeri hekimleri ile hizmet sağlar.

HİZMET HAKKINDA BİLGİLER

İşyerleri çalışanlarının sağlığının korunması ve geliştirilmesi, iş ortamındaki sağlık risklerinin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak İşyeri Hekimi görevlendirmek zorundadır.

  • Az tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 5 dakika
  • Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 10 dakika
  • Çok Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 15 dakika

Süre ile İşyeri Hekimliği hizmeti alınması gerekmektedir. Ülkemiz mevzuatına göre işyerleri bu hizmeti isterse kendi bünyesinde çalıştırdığı ve SGK, vergi vb. tüm yükümlülüklerini kendi bütçesinden karşıladığı İşyeri Hekimleri ile karşılayabildiği gibi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden de satın alabilir. İşyeri hekimi yasal sürelerden az olmamak kaydıyla yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirir.