logo


research

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

FER OSGB bünyesinde çalışan uzmanlarımız hizmet verdikleri kuruluşlarda görevi gereği rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme faaliyetlerilgili birimlerle işbirliği içerisinde hizmet verirler.
İş Güvenliği Uzmanlarımız, hizmet verilen işyerlerinin tehlike sınıfına uygun olarak A, B ve C sınıfı şeklinde görevlendirilirler.

 

HİZMET HAKKINDA BİLGİLER

yerleri çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, iş ortamındaki bütün risklerin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’ na dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmek zorundadır.

  • Az tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 10 dakika
  • Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 20 dakika
  • Çok Tehlikeli işletmelerde çalışan başına ayda 40 dakika

Süre ile İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alınması gerekmektedir.

Ülkemiz mevzuatına göre işyerleri bu hizmeti isterse kendi bünyesinde çalıştırdığı ve SGK, vergi vb tüm yükümlülüklerini kendi bütçesinden karşıladığı İş Güvenliği Uzmanları ile karşılayabildiği gibi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden de satın alabilir. İş Güvenliği Uzmanı yasal sürelerden az olmamak kaydıyla yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirir.