logo


research

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

FER OSGB bünyesinde çalışan diğer sağlık personellerimiz; işyeri hekimine asistanlık yapacak şekilde iş sağlığı kayıtlarının tutulması, revir hizmetleri, enjeksiyon, pansuman ve danışmanlık yaparlar.

HİZMET HAKKINDA BİLGİLER

İşyerleri çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, iş ortamındaki bütün risklerin belirlenmesi, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına dayanarak hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğinde belirtilen sürelere uygun olarak diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.

Bu unvanla hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ( ATT ) veya çevre sağlığı teknisyenleri işyerlerine hizmet verebilirler. İlgili kişilerin 2016 yılına kadar herhangi bir eğitim almaksızın, 2016 yılından itibaren ise eğitim ve sınav sonucu çalışma Bakanlığından sertifika alarak çalışma hakları bulunmaktadır.

  • Çok tehlikeli işletmelerde 0 – 49 arası çalışan başına ayda 10 dakika
  • Çok tehlikeli işletmelerde 50 – 249 arası çalışan başına ayda 15 dakika
  • Çok tehlikeli işletmelerde 250 ve üzeri çalışan başına ayda 20 dakika

Süre ile diğer sağlık personeli hizmeti alınması gerekmektedir. Ülkemiz mevzuatına göre işyerleri bu hizmeti isterse kendi bünyesinde çalıştırdığı ve SSK, vergi vb tüm yükümlülüklerini kendi bütçesinden karşıladığı diğer sağlık personeli ile karşılayabildiği gibi Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden de satın alabilir.

Diğer sağlık personeli yasal sürelerden az olmamak kaydıyla yönetmeliklerde belirtilen görevlerini yerine getirir.