logo


research

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI

FER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ olarak uzman kadroumuz ile işyerlerinize  patlamadan korunma dökümanı hazırlıyoruz.

Ayrıca sizlerin de  Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlanması için Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması eğitimleri düzenliyoruz.

Eğitim tarihi: 7 OCAK-8 OCAK 2017

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 30.04.2013 tarih ve 28633 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”  kapsamında Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir.

Patlamadan korunma dokümanında;

  • Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,
  • Belirtilen riskler için alınacak önlemler,
  • İşyerinde patlayıcı ortam oluşturması ihtimali olan yerler,
  • Tehlike sınıflandırılması yapılmış bölgelerde uygulanacak asgari gereklilikler,
  • Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı,
  • İşletilmesi ve kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak yapıldığı,
  • İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne uygunluğu,

 yazılı olarak bulunmalıdır.

Detaylı Bilgiler için;

ibrahim@feregitim.com.tr

www.ferakademi.com.tr

0342 322 48 40-41