Ücret Yönetimi Süreci

research

Ücret Yönetimi Süreci

Ücret yönetimi süreci:

İş değerleme ve ücretlendirme şirketlerde doğru yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç doğru yöneltilmediği zaman, çalışanlar arasında   huzursuzluğa neden olur. Şirketlerde dedikodu değirmeni dönmeye başlar.

Bu nedenle ücret yönetiminde;  eşit işe eşit ücret, adil ücret ve iş gücü arz ve talebine uygun ücret tespitlerinin yapılması gerekir. Tüm bu çalışmalar yapıldıktan sonra çalışanların ikna olacağı anlaşılır bir ücretlendirme sisteminin kurulması gerekir.

Ücret yönetimi; ücret stratejisi ve politikalarının geliştirilmesi, ücret yönetim sisteminin tasarlanması, uygulanması ve sürdürülebilmesidir.

Fer danışmanlık, şirketlerin kendi özelliğine göre ve üretim çeşitliliğine bakarak, piyasa dinamikleri dikkate alınarak, şeffaf ve adil bir ücretlendirme sistemi kurar. Böylece şirketlerdeki çalışan sirkülasyonu nu önler. Çalışan performansını artırır.