Performans Yönetimi

research

Performans Yönetimi

Performans yönetimi ve ödüllendirme süreci:

Şirketlerin genel sorunu, çalışanları arasında verimli çalışan personelleri ile, verimsiz çalışan personelleri ayırt etmedeki kullandıkları metotlar dır..Klasik işletmeler bunu kendi geliştirdikleri metotlarla yaparlar. Bunda da genellikle başarısız olurlar. Bu durumda da çalışanlar arasında huzursuzluk başlar. Bu sistemde çalışanı da çalışmaz hale getirir.

Bu nedenle işletmelerin, çalışanların başarılı olduklarında ödüllendirilecekleri, başarısız olduklarında bunun karşılığını görecekleri bir sisteme sahip olmaları gerekir Bu sistem çalışanların sürdürülebilir motivasyonları açısından çok önemlidir.

Fer danışmanlık bu konuda sizlere yol gösterir. İşletmelerde adaletli kararlar verebilmek için ;  anlaşılabilir ,ölçülebilir, şeffaf bir performans ölçme ve değerlendirme sistemini sizler için oluşturur. Sistemi gözetler  ve rehberlik eder.