Çevre Yönetim Danışmanlığı

  • AnaSayfa -
  • Çevre Yönetim Danışmanlığı
research

Çevre Yönetim Danışmanlığı

Çevre izinleri ve lisansları için basılı evrak üzerinden yapılan başvurular yerine teknolojik imkânları kullanarak elektronik başvuruya geçilmiştir. Bu amaçla geliştirilen yazılım programı sayesinde başvuruların yapılması, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi, değerlendirilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma süreci online olarak tamamlanabilmektedir. Başvuruların yapılması, değerlendirme ve onaylama aşamalarında ıslak imza ve kaşe uygulamasına da son verilmiş ve elektronik imza uygulamasına geçilmiştir.

Tüm izin ve lisans başvuruları sanayi tesisleri adına çevre görevlisi veya çevre danışmanlık firması olarak yeterlik almış kuruluşlar ve kişiler tarafından yapılmaktadır.

21 Kasım 2008 tarih ve 27061 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Çevre Denetim Yönetmeliği ve 29 Nisan 2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 31 Aralık 2010 tarihine kadar firma yetkilileri tarafından yapılabilen Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans başvuruları, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerince yapılacaktır. Bu husus da kurumumuz bilgilendirme toplantılarına devam etmektedir.