İSO 9001

research

İSO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  Nedir?

Günümüz dünyasında sanayi , teknoloji vb. konularda yaşanan gelişmeler kurumları sıkı bir rekabete itmiş ve kendilerini gün be gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışın içinde bulmalarına neden olmuştur. Bu baş döndürücü gelişmeler ve rekabet ortamında hayatta kalabilmek , bütün sektörlerde müşterilerin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Bu da ancak ve ancak , işletmelerde, satın alma safhasından başlayarak pazarlama ,tasarım, üretim , kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeye, gelişmeye odaklanmış Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla sağlanabilecektir.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008: ISO 9000 Standardı, 5 yıl aralıklarla ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcı tarafların düşünceleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak tekrar yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

Hangi Kuruluşlarda Uygulanabilir? 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi‘nin kuruluş amacı; organizasyonun mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları belirleyerek ve bir başka deyişle organizasyonun kullanma kılavuzunu oluşturarak her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçleri ortaya koymaya çalışmaktır.

Üretim ve hizmet sektörlerindeki tüm kuruluşlar bu sistemden faydalanabilirler. Örnek verecek olursak; üretim yapılan sektörel işletmeler, hastaneler, belediyeler, üretim yapan işletmeler, oteller, restoranlar… şeklinde liste uzayıp gitmektedir. Bu bağlamda, ISO 9001:2008 uygulanabilmesi için işletmenin içinde bulunduğu sektör önemli değildir.

ISO 9001:2008, kuruluşun büyük ya da küçük olmasından ve ne üzerine çalıştığından ziyade yönetim sistemine odaklanır. 2 Kişilik bir işletme de 1000 kişilik bir işletme de ISO 9001 kapsamındadır.
ISO 9000: Kurumların müşteri beklentilerine cevap verebilmesine ve memnuniyetinin artırılması amacıyla kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi noktasında kılavuzluk eden ve ISO (International Organization for Standardization/Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından yayınlanmış olan bir standartlar topluluğudur.

 Kurumsal Faydası Nedir?

·          ISO 9001 Karlılığı arttırır

·          ISO 9001 Sistemi çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar

·          ISO 9001 Belgesi Yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir

·          ISO 9001 ile Motivasyon ve katılımı arttır

·          ISO 9001 Sistem belgelendirmesi ile ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltır

·          ISO 9001 Belgesi ile paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırır

·          

·          ISO 9001 Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır

Belgelendirme Süreci Nasıl İşler?

ISO 9001 kalite yönetim sistemleri nin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Kalite yönetim sistemleri nin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bu devamlılığı sürekli sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, kalite yönetimi sistemini standardın gereksinimlerini yerine getirecek şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan kalite sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun yönetim sistemini belgelendirir. Böylece kuruluş ISO belgesi nin kullanım haklarına sahip olur.
 ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu: ISO 19011 Standardı, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki ile ilgili kılavuzluk bilgilerini sağlar.
ISO Belgesi ile Kuruluşun yönetim sisteminin belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Kalite yönetim sistemleri ne verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu ISO 9001 belgesini geri alabilir.
Tüm bu süreçlerin kuruluşunuzda yürütülmesi adına FER AKADEMİ, rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek için hazırdır.